Супутниковий моніторинг стану посів (газета Фермер)
Modern Agronomy: transparent, controlled and projected

Очевидним є той факт, що ведення аграрного виробництва з кожним роком стає більш технологічнім. Постійно з’являються нові технології та підходи, все більше в сільське господарство приходять технології з інших галузей.

Однією з таких технологій є супутниковий моніторинг стану посів - технологія дистанційного спостереження за станом і динамікою розвитку посівів, що базується на аналізі та обробці супутникових зображень. Принцип дуже простий: з визначеною періодичністю супутник фотографує поверхню землі в різних спектральних діапазонах(каналах). Через те, що рослини по-різному поглинають та відражають різні спектри, з’являється можливість отримати корисну інформацію про стан посів.

Як і у кожній технології, в неї є сильні та слабкі сторони. З одного боку супутникові знімки дозволяють швидко отримати інформацію щодо стану посівів будь-якої площі: чи то поле, чи господарство, район або навіть країна. З іншого можливість проведення зйомки залежить від погодних умов: якщо небо в хмарах, то неможливо провести зйомку. Більш того, супутник має певну періодичність зйомки, що дозволяє отримувати дані тільки згідно запланованого графіку.

Як саме здійснюється аналіз даних супутника? На базі спектральних даних розраховуються спеціальні індекси, які характеризують посіви з одного чи з іншого боку. Цих індексів дуже багато (понад 160), тому ми розглянемо найпоширеніші:

NDVI (Normalized difference vegetation index) – вегетаційний індекс, який є показником ступеня «зеленості» посівів. Цей індекс дає змогу визначити динаміку розвитку посівів в оперативному режимі та виявити проблемні зони розвитку. В залежності від кольору на карті ми можемо зробити певні висновки щодо стану наших посівів.

LAI – параметр, який визначається співвідношенням площі листяної поверхні рослин до площі, на якій вони зростають. Цей індекс також дозволяє відстежувати динаміки розвитку рослин, неоднорідність полів та дає змогу виявити проблемні зони.

Важливим є розуміння того, що самі індекси є лише інструментом для прийняття рішень і не заміняють виїзди в поле, проте дають змогу швидко та більш ефективно ідентифікувати проблемні зони на полях та бачити повну картину по всіх площах посівів.

Більш того, необхідно використовувати ці дані в сукупності з іншими та з урахуванням особливості полів та технологічних прийомів. Необхідно мати історію полів, вести технологічні карти, мати історичні та прогнозовані погодні дані, вести облік планових і виконаних робіт, фіксувати польові звіти при виїзді на полі, проводити аналізи рослин та врожаю і весь цей облік повинен бути в сукупності з економікою виробництва. Це досить багато різнорідної інформації, до якої повинен бути постійний доступ. Саме тому на сучасних виробництвах використовують спеціальні електронні системи обліку, які повинні об’єднувати та структурувати всю цю інформацію. До недавнього часу такі системи могли собі дозволити лише великі виробники, але зараз з’являються сервіси, які дозволяють дрібним виробникам та фермерам користуватися всіма перевагами електронного обліку. Одним з найбільш комплексних рішень сучасного обліку виробництва є платформа «АгроOnline». Сервіс дозволяє вести виробничий облік без жодних затрат на інфраструктуру та не потребує мати в штаті спеціалізованих співробітників. Фермер має змогу створювати карти своїх полів, вести облік технологій та технологічних карт, керувати сівозмінами, фіксувати стан посівів, інтегрувати погодні та супутникові дані, мати доступ до аналізів(аналізи ґрунтів, рослин, посівного матеріалу та врожаю), керувати економікою виробництва, вести облік активів та товарних залишків на складах, інтегрувати до виробничого процесу партнерів та консультантів і ще багато чого іншого.

Такий комплексний підхід дозволяє в деталях контролювати усі показники виробництва та приймати вірні рішення, тим самим збільшувати ефективність та фінансові показники.

Published:

None
22.03.2017 12:00

Search by tag