Український Гідрометцентр

Description

Do not blog

Відділ агрометеорології

Відділ агрометеорології є структурним підрозділом Центру аналізу, прогнозування гідрометеорологічних умов і забезпечення Українського Гідрометцентру, очолюється начальником відділу. У відділі працює 15 спеціалістів агрометеорологів, майже всі  з вищою освітою та  досвідом роботи у відділі більше 10 років.

Структурно відділ складається з 3-х секторів:

 • Сектор прогнозування по Україні
 • Сектор прогнозування по Київській області
 • Сектор агрометрежиму

Основними завданням відділу є:

 • дослідження та оцінка закономірностей формування метеорологічних і кліматичних умов сільськогосподарського виробництва в географічному розрізі і в часі;
 • кількісна оцінка впливу метеорологічних факторів на розвиток, стан і продуктивність сільськогосподарських культур;
 • прогнозування урожаю основних сільськогосподарських культур;
 • оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією сільськогосподарського виробництва;
 • обґрунтування розміщення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур і обґрунтування засобів найбільш повного використання ресурсів клімату для підвищення продуктивності землеробства.

Для вирішення зазначених завдань та удосконалення методів і засобів досліджень на основі науково-технічного прогресу, відділ агрометеорології вивчає вимоги об'єктів сільського господарства до метеорологічних умов і встановлює кількісні зв'язки між цими умовами і процесами росту, розвитку і формуванням врожаю сільськогосподарських рослин. Це дає можливість за агрометеорологічними та агрокліматичними даними оцінювати ступінь сприятливості погоди і клімату для перезимівлі і формування урожаю сільськогосподарських культур, приймати рішення щодо  необхідності меліорації та різних агротехнічних заходів для одержання високого врожаю і т.п.

Інформація про виникнення та розвиток посух, їхню інтенсивність й охоплення території важлива для сільськогосподарських органів і є основою для прийняття різних управлінських і господарських рішень щодо пом'якшення наслідків посух, мінімізації збитків від них, причому можливо з більшою  завчасністю. Вона дає можливість у  період до сівби скорегувати структуру посівних площ (наприклад, збільшити площі засухостійких культур чи сортів), або орієнтувати господарства на застосування вже на початкових етапах вологозберігаючих технологій  тощо.

Відділ агрометеорології є структурою, яка володіє найбільш повною інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур і має змогу адекватно і об’єктивно оцінити майбутній урожай основних сільськогосподарських культур. Відділ отримує і оброблює інформацію зі 126 метеорологічних станцій з  агрометеорологічним розділом робіт, які  проводять спостереження на репрезентативних полях в районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами, що є пріоритетними в конкретному регіоні. У функції відділу входить забезпечення органів державної влади, МінАПК, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:

 • декадними агрометеорологічними бюлетенями по Україні і Київській області;
 • агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. врожаю та валового збору с.-г. культур;
 • оглядами агрометеорологічних умов вирощування с.-г. культур та їх зимівлі;
 • агрокліматичними довідниками по території України, областей, районів;
 • агрометеорологічними щорічниками по території України та по окремих областях;
 • спеціальними інформаціями про умови росту і розвитку с.- г. культур;
 • результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;
 • інформацією про опади, запаси вологи, рівні залягання ґрунтових вод, сніговий покрив, глибину промерзання,температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо.

 

Контакти

Український гідрометеорологічний центр

01601, м.Київ-30, вул. Золотоворітська, 6-В 
тел.: (044) 239-93-87, 279-10-80
http://meteo.gov.ua


No publications